به فروشگاه رندبازار خوش آمدید
آدرس : تهران خیابان شریعتی پایین ترازحسینیه ی ارشادجنب شهرداری منطقه 3خیابان کوشانبش افتخاری پلاک2 خیابان ولیعصرنرسیده به پارک وی روبروی ایستگاه بی آرتی جنب بانک سپه وملل روبروی شیرینی فروشی تواضع یکم بالاتر نرسیده به شاطرعباس دفترپیشخوان دولت پلاک 2686
نوع شماره قیمت (تومان) آخرین بروز رسانی وضعیت جزئیات و تماس
0912 1640 490 69,900,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 127 13 13 475,000,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 104 53 06 49,500,000 1401/05/20 19:49:32 در حد صفر تماس
0912 167 52 52 265,000,000 1401/05/20 19:49:32 در حد صفر تماس
0912 188881 5 350,000,000 1401/05/20 19:49:32 در حد صفر تماس
0912 44 33 44 8 47,500,000 1401/05/20 19:49:32 در حد صفر تماس
0912 507 0009 99,900,000 1401/05/20 19:49:32 در حد صفر تماس
0912 694 1379 19,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 612 6009 38,500,000 1401/05/20 19:49:32 در حد صفر تماس
0912 7600 937 16,500,000 1401/05/20 19:49:32 کارکرده تماس
0912 76 86 165 12,000,000 1401/05/20 19:49:32 در حد صفر تماس
0912 8 717 340 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 8 717 341 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 8 717 342 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 8 717 343 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 8 717 344 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 8 717 345 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 8 717 346 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 8 717 347 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 87 17 339 13,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 87 17 338 14,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 87 17 335 14,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 87 17 334 14,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 87 17 332 14,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
0912 87 17 331 14,500,000 1401/05/20 19:49:32 صفر تماس
 1